Blog advokátní kanceláře PETERKA and PARTNERS

Blog advoktn kancele PETERKA and PARTNERS

Author Kristina Čermáková

Global

Nové pravidlá pre cezhraničných pracovníkov

Slovensko a ďalších 17 štátov, vrátane Rakúska, Českej republiky alebo Poľska pristúpilo k Rámcovej dohode o udeľovaní výnimiek v prípade cezhraničnej telepráce. Tá umožňuje cezhraničným zamestnancom, ktorí pracujú na diaľku formou telepráce, aby boli za splnenia určitých podmienok poistení v systéme sociálneho zabezpečenia v štáte sídla… MORE

© 2024 BLOG PETERKA PARTNERS Law firm — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑