Mi a házasság? A magyar szabályozás értelmében a házasság egy férfi és egy nő önkéntes elhatározásán alapuló érzelmi és gazdasági közösség. A gazdasági közösség következményeként a házasulók között a házassági életközösség időtartama alatt házastársi vagyonközösség jön létre.

A házassági vagyonközösség keretében kétféle vagyont kell megkülönböztetnünk: a házastársak különvagyonát és a házastársak osztatlan és egyenlő arányú tulajdonát képező házassági közös vagyont.

 

  1. A házassági különvagyon körébe tartoznak többek között a házastársi vagyonközösség létrejöttekor meglévő vagyontárgyak (pl.: ingatlan vagy társasági részesedés) vagy a házastársi vagyonközösség fennállása alatt a házastárs által örökölt vagy részére ajándékozott vagyontárgyak és részére nyújtott ingyenes juttatások.
  2.     A házastársak közös vagyonába tartoznak azok a vagyontárgyak, amelyeket a házastársak a vagyonközösség fennállása alatt együtt vagy külön szereznek (ideértve például: a házassági életközösség fennállása alatt felmerült kezelési, fenntartási költségeket és a terhek levonása után fennmaradt hasznot is), valamint a közös vagyontárgyak terhei és fő szabály szerint bármelyik házastárs által a vagyonközösség fennállása alatt vállalt kötelezettségből eredő tartozás is. Mindazonáltal törvényi vélelem szól amellett, hogy valamennyi a vagyonközösség fennállása alatt a házastársak vagyonában meglévő vagyontárgy a közös vagyon részét képezi.

Annak biztosítása érdekében, hogy vagyonuk a házasságkötés után is elkülönüljön egymástól, a házasulók személyesen közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt házassági vagyonjogi szerződést köthetnek egymással.

Ez nem csupán a magyar állampolgárságú házasulók privilégiuma, jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén eltérő állampolgárságú házasulók is köthetnek házassági vagyonjogi szerződést. Annak érdekében azonban, hogy egy a házasulók valamennyi igényét kielégítő, érvényes és harmadik felekkel szemben is hatályos házassági vagyonjogi szerződés jöhessen létre, a lehetőségek felmérésében és a szerződés megkötésében érdemes ügyvéd segítségét kérni.