Blog advokátní kanceláře PETERKA and PARTNERS

Blog advoktn kancele PETERKA and PARTNERS

Author Magda Prchalová

Global

How to define the relevant market

On 8 February 2024, the European Commission (EC) issued a revised Notice (the Notice) which modifies the principles for the definition of the relevant market in the field of competition (the original Notice on this issue was issued in 1997… MORE

Jak na vymezení relevantního trhu

Evropská komise (EK) vydala 8. února 2024 revidované sdělení (Sdělení), které upravuje zásady pro vymezení relevantního trhu v oblasti hospodářské soutěže (původní sdělení k této problematice bylo vydáno v roce 1997 a dosud nebylo aktualizováno). Revidované Sdělení zohledňuje dopad digitalizace a nových způsobů… MORE

New methodologies of the Office for the Protection of Competition

In the interest of greater transparency and predictability of its competition law enforcement practices, the Office for the Protection of Competition (the Office) has issued two new soft law methodologies, namely a revised Notice on the procedure for imposing penalties… MORE

Nové metodiky Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (Úřad) vydal v zájmu vyšší transparentnosti a předvídatelnosti svého postupu při vymáhání soutěžního práva dvě nové metodiky (tzv. soft law), a to revidované oznámení o postupu při uložení trestu a stanovení jeho výše a nové… MORE

Rozsudek ESD ve věci Towercast: fúze a hospodářská soutěž

Evropský soudní dvůr (ESD) dne 16. března 2023 vynesl dlouho očekávaný rozsudek ve věci Towercast[1] (Rozsudek) v němž potvrdil, že fúze (spojení), které podle práva EU nebo vnitrostátního práva obecně nepodléhají předchozí kontrole soutěžního orgánu (nedosahují prahových hodnot stanovených Nařízením o… MORE

Nové nařízení Evropské komise o blokových výjimkách pro vertikální dohody

Od 1. června 2022 platí nové nařízení Evropské komise o blokových výjimkách pro vertikální dohody (Nařízení VBER), které přináší změny v oblasti úpravy odběratelsko-dodavatelských vztahů. Na jaké typy dohod se úprava Nařízení VBER vztahuje? Dohody mezi podnikateli působícími na různých úrovních… MORE

© 2024 BLOG PETERKA PARTNERS Law firm — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑